Berikut adalah pelaksanaan TSM hari ke-2 yang dilaksanakan pada hari Minggu, 23 April 2017.